با تشکر از دوست خوبم mehrdadsa655@nimbuzz.com که با من در بخش newsهمکاری دارند.

new arabsat

شبکه ی fox movies روی عربست تغییر فرکانس داد:

فرکانس جدید:11862

سمبل ریت:27500

Fec  :3/4

پلاریزاسیون:عمودی

شبکه جدید ABC (پخش فیلم های سینمایی روز ) بر روی عربست 26 درجه شرقی روی

air رفت.

فرکانس: 12092

سمبل ریت:27500

FEC:3/4

پلاریزاسیون:عمودی